Gilgameši eepos lõpuks eesti keeles!Tibla iidne tüvi

Ajakirjanduses on olnud arvamusi tibla -sõna päritolust. Pakun omalt poolt järgmise seletuse.

Piibli koosseisus olevas prohvet Hesekieli raamatus sisaldub ennustus sõjakäigust Iisraeli vastu agressori poolt, keda nimetatakse Googiks, Meseki ja Tubali suurvürstiks (Hes. 38.2 jj.). See tuleb kallale hulga liitlasrahvastega "kõige kaugemast põhjast" (15. salm).

Pilk kaardile näitab, et riik, mis paikneb Jeruusalemmast kõige kaugemas põhjas, on Venemaa. Juba üle 400 aasta tagasi teadis kroonik Balthasar Russow, et prohvetlik Meseki ja Tubali suurvürst kujutab endast Venemaa valitsejat (vt. "Liivimaa provintsi kroonika" III osa 137. art.). Mesek ja Tubal on sel juhul ilmselt kaks vene rahva alghõimu.

Briti filoloog ja orientalist Archibald Henry Sayce kirjutab oma 1925. aastal ilmunud raamatus "Vana testamendi rassid" (lk. 77): "Assüüria kirjutustes esinevad need nimed kujul Tubla ja Muska ning klassikalistele geograafidele olid tuntud kui Tibarent ja Moskhi . Kuid klassikalisel ajal olid nende asupaigad kaugemal põhja pool, kui nad olid olnud Assüüria monumentide ajastul. Veel Sargoni ja Sanheribi (Assüüria kuningad) ajal ulatusid nende maa-alad lõunas kuni Kiliikiani. /---/ Hiljem nad sunniti taganema põhja suunas Musta mere poole ning just sellest Väike-Aasia piirkonnast leidsid Ksenofon (kreeka väepealik ja kirjanik 4/4. sajandil e.m.a.) ja tema kreeka väeosad nende vähesed jäänused." Rahva enamik oli tõmbunud veel kaugemale põhja suunas.

Nimekujudes Tubal, Tubla ja Tibareni pole raske näha eestikeelse tibla originaali. Venemaa toponüümikas on see nimi jäädvustunud ilmselt Toboli jõe ja Tobolski linnaga. Meseki, Muska ehk Moskhiga seostuvad muidugi moskoviitide nimetus ja Moskva linna nimi.

Kui siinne seletus on õige, tekib huvitav küsimus: mis asjaoludel on iidne vene hõimunimi säilinud just eesti keeles ja kas võib midagi analoogilist leida ka mõne teise tänapäevarahva keelest, kelle kaugeil esivanemail on olnud (proto)venelastega kokkupuuteid.

LEO KAAGJÄRV SL.ÕHTULEHTMake a Free Website with Yola.