Kiilkiri, s. o. kiilukujulistest märkidest kujundatud kirjaliik, on samuti silpkiri. Ta pärineb sumeritelt — muistse Lõuna-Babüloonia rahvastelt ja leidis käsutamist Assüürias, Babüloonias, Pärsias ja mujal. Neid kirjamärke raiuti algul kivisse, hiljem vajutati kiilukujulise templiga või tõmmati krihvliga pehmesse savipinda, mis seejärel põletati. Kirja loeti ülevalt alla, hiljem vasakult paremale. Selliseid kiviseid «raamatuid» on tänapäevani säilinud hulgaliselt. Kiilkirja deðifreerimine õnnestus esmakordselt alles 1802. a. saksa filoloogil Georg Grotefendil. Lõplikult kadusid kiilkirjad tarvituselt umbes meie ajaarvamise algul. Hilisemas vanapärsia kiilkirjas leidub aga ka juba tähtkirja elemente.Arad-Ahhešu kiri Aššurbanipalile: lühike ajalooline ülevaade

Vladimir Sazonov

Tuna 1/2006, lk 80-87

Autori teada on pealkirjas mainitud Uus-Assüüria kiri tõlgitud inglise keelde vähemalt paar korda: 1930. a. Leroy Watermani[1] ja 1998. a. S. W. Cole´i ja P. Machinisti[2] poolt. Kirja on kirjutanud Arad-Ahhešu ehk Urdu-Ahhešu kuningas Aššurbanipalile (668–627 e. Kr.) akkadi keeles.[3] Arad-Ahhešu oli kuninglik arhitekt, kelle Assüüria kuningas oli määranud Babüloni linna taastama 689. a. e. Kr. Assüüria kuninga Sanheribi (704–681. a. e. Kr.) hävitatud peajumal Marduki templit Esagilat (vt. glossaari).[4] Arvatavasti on Arad-Ahhešu kirja kirjutanud salaja,[5] selles annab ta aru kuningas Aššurbanipalile, et Esagila tempel on taastatud. Tempel oli väga tähtis, sest see oli Babüloni peajumala Marduki tempel. Templikompleksi kuulus ka suur tsikuraat[6] (91 meetrit kõrge) nimetusega Etemenanki (E-temen-an-ki),[7] mis Piiblist on tuntud Paabeli tornina. Kreeka ajaloolane ja “ajaloo isa” Herodotos kirjeldas Marduki templit 5. sajandil e. Kr. nii:

Templi püha ala on nelinurkne, iga külg on pikkusega 2 staadioni. Selle templi püha ala keskele on püstitatud hiigelsuur torn pikkuse ja laiusega 1 staadion. Selle torni peal asub teine torn, tema peal – veel torn, kokku 8 torni üksteise peal.[8]           

Arad-Ahhešu kiri väärib tähelepanu juba seetõttu, et ta kajastab Uus-Assüüria keisririigis tollal toimunud huvitavaid sündmusi: seda, et Babüloni olid kunagi vallutanud Assüüria kuningad, kuid babüloonlased, assüürlaste sugulasrahvas (babüloonlased ja assüürlased rääkisid isegi ühte keelt – akkadi keelt) ei saanud sellega kuidagi leppida. Assüüria ülemvõim oli nende jaoks liiga brutaalne ja “tsiviliseeritud”, assüüria sõdureid ning ametnikke babüloonlased vihkasid. Tihtipeale toimusid ülestõusud ja ühe niisuguse ülestõusu käigus vallutaski Assüüria kuningas Sanherib Babüloni linna (689. a. e. Kr.) ning põletas suures raevus maha kogu linna.[9] Sanheribi poolt said kannatada paljud templid, muu hulgas Esagila tempel.  Sanherib deporteeris tuhandeid babüloonlasi ning Babüloonia peajumala Marduki kuju oli viidud assüürlaste poolt Assüüriasse.[10]

            1. Sanheribi 8 (valitsemis)aastat

            Asarhaddoni 12 (valitsemis)aastat    

            (Kokku) 20 aastat – a[sus] Bel[11] Baltilis (Aššuris)

            4. akītu-festival[12] ei leidnud aset.[13]

Maa Babüloni ümber oli kuningas Sanheribi poolt 70 aastaks ära neednud. Kuid Sanherib ise langes varsti Babüloni linnas vandenõu ohvriks (681–680. a. e. Kr.).[14] Babüloni linna häving (689)[15] tähendas assüürlaste seni praktiseeritud Babüloonia-poliitika täieliku läbikukkumist. Aga juba ta poeg Asarhaddon alustas u. 680. a. paiku Babüloni linna taasehitamist, kuid ametlikult kuulutas linna taastamise välja alles 678 a., kui Marduki kuju oli tagastatud Babüloni.[16]  Asarhaddonil oli kavatsus rajada Assüüria-Babüloonia kaksikmonarhia. Selleks oli terve hulk põhjusi. Dualismi idee võinuks vilja kanda, kuid see tõi hoopis kaasa palju verd ja purustusi. Kui 8. sajandil e. Kr. saavutas poliitiline kriis Assüürias oma tipu ja impeerium oli lagunemas, siis pääses Assüüria troonile nutikas Tiglatpileser III, andekas sõjaväepealik ja riigimees. Ta suutis impeeriumi taastada, tema ülemvõimu ajal algas Assüüria riigi tõeline poliitiline “renessanss”.[17] Tiglatpileseri sõjakäigud 734–732. a. e. Kr. tähendasid Assüüria otsese kontrolli saavutamist Levandi üle ning vallutatud territooriumide muutmist provintsideks ja vasallkuningriikideks.[18]

Kogu Tiglatpileseri valitsemisaeg oli vallutuste, uuenduste, reformide ja provintside haldamissüsteemi korrastamise ajastu,[19] muu hulgas hakkas ta ellu viima nasâhu[20]-poliitikat. See tähendas vallutatud rahvaste küüditamist. Akkadi keeles tähendas nasâhu ´välja juurima, juurteni hävitama´. Nasâhu-poliitika, mida teostasid Assüüria kuningad alates Tiglatpileser III (744–727. a. e. Kr.) valitsemisajast, kandis algul küll vilja, sai aga lõpuks assüüria rahva jaoks hävitavaks. Asi oli selles, et kui assüürlased deporteerisid vallutuste käigus kohalikke elanikke ja tõid nende asemele põlisassüürlasi, siis aastate jooksul assimileerus suurem osa assüüria rahvast kohalike elanikega.[21] Assüüria sõjavägi koosnes nüüd üha rohkem elamiitidest, babüloonlastest, aramealastest ja muulastest ning muutus ebastabiilseks elemendiks, keda huvitasid vaid uued vallutused ja eriti sõjasaak. Seetõttu sai juba Asarhaddon (680–669. a. e. Kr.) aru, et on vaja võita babüloonlaste sümpaatia, sest babüloonlased olid Assüüria ainuke lootus. Kuid seda saavutada oli ülimalt raske. Lõhe sugulashõimu rahvaharude vahel oli suur. Seetõtttu taastaski ta Babüloni linna ning andis tagasi linnale õigused ja kodakonsuse linnakodanikele. Asarhaddon ise oli nõrk valitseja, väga haige ning ta oli suurel määral oma ema, astroloogide ja preestrite mõju all. Niisugused asjaolud ei saanud riigile hästi mõjuda.[22]

Sellegipoolest oli Asarhaddon edukas välispoliitikas ja impeerium säilitas veel oma jõu. Vallutati isegi Egiptus. Assüüria impeerium muutus tohutult suureks, hõlmates maid Egiptusest kuni Kaukasuseni ja Iraanist Palestiinani. Vaatamata oma võitmatule armeele oli Assüüria impeerium siiski sisemiselt üsna nõrk ja ebastabiilne, ülestõusud ja muud kriisid ähvardasid impeeriumit kogu aeg kokkuvarisemisega. Samal ajal ilmusid keisririigi piiriäärsetele aladele ka barbarite hõimud – sküüdid, kes varsti muutusid kõige ähvardavamaks välisohuks. Asarhaddon soovis, et

Assüüria riigi valitsejaks pidi saama ta vanem ja armsam poeg, troonipärija Šamaš-šum-ukin, nooremast pojast Aššurbanipalist pidanuks saama aga preester,  kuid nn. “militaristid” ehk assüüria partei ja osa aadlikke olid selle vastu ning sundisid teda valima troonipärijaks hoopis oma noorema poja Aššurbanipali. Kui 671 a. e.Kr. Asarhaddon Egiptuse vallutas, tõstis see mingil määral ka tema prestiiži, assüüria partei oli maha rahustatud ning nüüd sai ta oma tahte peale suruda, mis väljendus selles, et Babüloonia kuningaks pidi saama Šamaš-šum-ukin, kes formaalselt oleks Aššurbanipaliga võrdne.[23]  Kui Asarhaddon suri, siis nõnda juhtuski. Aššurbanipalist tuli kogu impeeriumi valitseja, Šamaš-šum-ukinist aga Babüloonia kuningas, kes pidi saama faktiliselt iseseisevaks valitsejaks.[24] Üks assüüria kroonika kõneleb:

“Šamaš-šum-ukin Babülonis, Aššurbanipal Aššuris – kaks tema {Asarhaddoni} poega troonile astusid.”[25]

Aššurbanipal polnud sugugi nõrk valitseja, pigem väga andekas riigijuht, kaval, julm, aga siiski haritud mees. Just tema rajas tuntud Aššurbanipali raamatukogu Ninive linnas, soosides luuletajaid ja teadust. Ülestõusnutega käis ta ümber aga äärmiselt vägivaldselt. Aššurbanipal oli üks võimsamaid Assüüria kuningaid üldse ning mõistagi ei olnud ta huvitatud sellest, et tema vend hakkaks ajama iseseisvat poliitikat. Ainsa Assüüria kuningana võttis ta vangi viis kuningat, sh. neli eelami ja ühe araabia valitseja![26] Algul Aššurbanipal venitas oma venna määramisega Babüloni kuningaks, kuid lõpuks ikkagi saatis ta sinna. Niisiis, Šamaš-šum-ukin sai küll Babülonis kuningaks alles 668. a. e. Kr., babüloonlased said tagasi paljud oma õigused ja privileegid ning isegi oma kuninga, kuid nende pealinnas ja teisteski linnades istusid jätkuvalt edasi assüüria päritolu ametnikud ja viibisid Assüüria garnisonid.[27]

Samas ignoreeris Assüüria kuningas Šamaš-šum-ukini kui Babüloonia kuninga otsuseid ning saatis ohvreid Mardukile ja teistele Babüloni jumalatele, nagu oleks hoopis tema Babüloonia kuningas. See oli Šamaš-šum-ukini õiguste avalik rikkumine, sest Mardukile võis ohvreid tuua vaid Babüloonia kuningas. Šamaš-šum-ukin tundis end solvatuna ja tal kasvas venna vastu viha. Kuid Aššurbanipal oligi teinud kõike seda meelega – ta oli kogu aeg vanemat venda tahtlikult solvanud. Sellest hoolimata, et kõik majandusse puutuvad tekstid olid dateeritud Šamaš-šum-ukini valitsemisaastatega, andis kohalik asehaldur Babülonis kõigest aru Aššurbanipalile. Samuti Uri linna valitseja Sin-balassu-iqbi, kes tegeles Uris renoveerimistöödega pühendas oma töö mitte  Šamaš-šum-ukin, vaid hoopis „Aššurbanipali elu jaoks“.[28]

Ka Arad-Ahhešu, kes korraldas Esagila templi renoveerimist, kuulas küll sõnakuulelikult, mida käskis Šamaš-šum-ukin, kuid võib arvata, et ta ei täitnud ühtki ta käsku enne, kui oli kirjutanud Aššurbanipalile kirja, küsides nõu temalt. Seega täitis ta sisuliselt vaid Aššurabanipali käske. Arad-Ahhešu teatas kogu aeg Aššurbanipalile sellest, mida oli tal käskinud Šamaš-šum-ukin: “Babüloni kuningas [Šamaš-šum-ukin] ütles meile: «Te peate pidevalt ehitama Esagilat ümbritsevat valli. Samuti peate te üles ehitama Belet-Babili templi…Las ülejää[nud] urasi töölised [tellisepõletajad] glasuurivad ahjus põletatuid telliseid Esagila müüri jaoks.» Kuningas, mu isand, peab seda teadma.”[29]

Võis arvata, et taoline olukord ei saanud igavesti kesta ja Šamaš-šum-ukin ning tema toetajad tõusid üles. See suur ülestõus Babüloonias assüürlaste vastu kestis mitu aastat – 652-648 a. e.Kr.  Šamaš-šum-ukin suutis luua sidemeid Elami ja araabia šeikidega, kellest said tema liitlased. Ise Aššurbanipal väitis, et Šamaš-šum-ukin olevat saanud toetust „Gutiumi, Amurru ja Meluhha kuningatelt“[30].[31] Kuid Assüüria-vastane liit lagunes kiiresti, Aššurbanipal lõi babüloonlased puruks, piiras Babüloni linna sisse, purustas Elami kuninga.  648 a. e. Kr. muutus Babüloni linna kaitsjate olukord lootusetuks ning Šamaš-šum-ukin sooritas enesetapu. Viimane teadaolev Šamaš-šum-ukini valitsemisaega dateeritud dokument on pärit 648 a. suvest. [32]

Arvatavasti Aššurbanipal sai ise Babüloni kuningaks, võttes endale nime Kandalanu (647–627. a. e. Kr.).[33] Ta valitses Babülooniat 20 aastat,[34] lootes ikka veel dualistlikule monarhiasüsteemile ning babüloonlaste ja assüürlaste koostööle. Kuid ta lootused ja plaanid lõppesid krahhiga – 17 aastat hiljem, 630. a. e. Kr. kaotas ta paleepöördega oma võimu kogu Assüürias, säilitades selle vaid Babülonis, ning suri vana ja haige mehena Harrānis,[35] kus ta viibis oma viimastel eluaastatel täielikus masenduses.[36]

Samal ajal oli tekkimas Uus-Babüloonia kuningriik, mille rajajaks ja esimeseks kuningaks sai assüürlaste väepealik Nabopalassari (Nabu-apla-usur, 625–605), kes läks üle babüloonlaste poolele ja tuli u. 625. a. e. Kr. võimule. Ta oli kuningas Nebukadnezzar II (Nabu-kudurri-usur, 605–562) isa ja viimase Mesopotaamia päritolu kuningriigi rajaja Lähis-Idas. Ta pidas Babüloni iseseisvumise pärast pikka ja rasket sõda Assüüriaga ja saavutas lõppude lõpuks edu.[37]

Pärast Aššurbanipali surma möödus vähem kui 20 aastat ja selleks ajaks polnud Assüüria keisririigist enam midagi säilinud – vaid tulekahjudes hävitatud linnade ja losside tahm. Ja suur roll Assüüria hävitamises kuulus just babüloonlastele, kes lõid liidu sküütide ja meedlastega Assüüria vastu ja kes koos hävitasid 612. a. e. Kr. Ninive – Assüüria impeeriumi paelinna.[38] See oligi babüloonlaste kättemaks, mida nad hiljem nii häbenesid, sest nad osalesid ju oma vennasrahva hävitamises. Nominaalselt eksisteeris Assüüria riik veel mõnda aega Harranis (vaid paar aastat), mis asus tänapäeva Lõuna-Türgi aladel,[39] kuid ka see kunagi võimsa Uus-Assüüria riigist alles jäänud “väike jupike” oli varsti ajaloo areenilt kadunud.

Järgnevalt tutvustan seda Uus-Assüüria kirja juba eesti keelde tõlgituna. Kiri ise on üsna lühike ning sisaldab vaid 20 rida esiküljel ja 16 rida tagaküljel. Kirjutatud on ta akkadi keele Uus-Assüüria dialektis. Teadaolevalt on tegemist antud Uus-Assüüria kirja esmakordse tõlkega eesti keelde. Seda kirja tõlkides püüdsin silmas pidada akkadi keele grammatilist struktuuri ja stiili. Kahjuks pole ma selle kirja kiilkirjateksti originaali kätte saanud ja pidin seetõttu toetuma vaid akkadikeelsetele transliteratsioonidele (Leroy Watermani (1930) ja S. W. Cole´i ja P. Machinisti (1998) transliteratsioonid, mis on mõnevõrra erinevad). Samuti võrdlesin oma tõlget Leroy Watermani, S. W. Cole´i ja P. Machinisti tõlgetega, siiski leidub minu tõlkevariandis mõningaid üksikuid erinevusi, võrreldes ülalmainitud autorite tõlgetega.

Tõlge

Obv. (1.) Kuningale, mu isandale, sinu teener Arad-Ahhešu. Et kuningas, mu isand, oleks terve. Aššur (ja) Ešarra* olgu armulised kuninga, mu isanda, vastu. Marduk, Zarpanitu, Nabu, Tašmetu, Nanaja** ja kõik jumalad, kes elavad Esagilas, pikendagu kuninga, mu isanda, päevi. Pikendagu[40] nad kuninga, mu isanda, trooni(päevi). Las nad määravad südamele ja kehale tervist kuningale, mu isandale.

(12.) Esagila***, (arvates sisse) ka ülemist hoovi (platsi)[41] templis, milles Bel ja Beltija**** elavad, koos tema pühamutega[42] ja Tašmetu Epapah`iga****, alumine hoov, koos tema püh[amutega] – selle iga osa on lõplikult üles ehitatud. Krohv, […], fassaad ja tagumine os[a…], [Beli] ja (20.) Nabu poodiumid[43] [...], Rev. (1.) põletatud tellise[d … jaoks] meie valmistasime ja meie […]. Kõik drenaaži (niisutamise)[44] torud (on valmis). Meie ehitasime üles hambulisi seinu bituumi[dest[45] ja] põletatud tellistest kõigis templites. Me ootame rituaale. Kuningas, minu isand, peab teadma (seda).

(8.) Babüloni[46] kuningas {Šamaš-šum-ukin} ütles meile: «Te peate pidevalt ehitama Esagila ümbritsevat valli[47]. Samuti peate te taastama Belet-Babili***** templi… Las üle[jäänud][48] urasi töölised (tellisepõletajad) glasuurivad ahjus põletatuid telliseid Esagila müüri jaoks». (15-16.) Kuningas, mu isand, peab seda teadma.”

Glossaar

Aššur – assüürlaste peajumal, Aššuri linna peajumal, temast sai Assüüria riigi “rahvusjumal”. Aššuri nime päritolu on siiani teadmata. Teda samastati Mardukiga. Eepose “Enuma eliš” assüüria versioonis jumal Marduk oli asendatud assüürlaste jumala Aššuriga.[49] B. Groneberg väidab oma monograafias, et Aššuri religioosne ja poliitiline areng kulges vägagi sarnaselt Babüloonia peajumala Marduki omaga.  Analoogiliselt Mardukile sai jumal Aššur 2 at. e.Kr. tugevneva Assüüria riigi maajumalaks, riigi peajumalaks. [50]

Bel/Belum – tähendab akkadi keeles “isandat”. “Bel” oli linna või kogu maa isand. III aastatuhandel peeti Mesopotaamias peajumalaks Enlili, seejärel tuli tema asemele babüloonia Marduk. “Bel” sai sünonüümiks jumal Marduki nimele, eriti Uus-Babüloonia ajal (625–538. a. e. Kr.). “Bel” oli akkadi, ugariti ja foiniikia mütoloogiates peajumala üldnimetus.[51]

Belet-Babili – Babüloni emand. Babüloni linna emajumalus, kelleks oli Babüloni Ištar. Tema tempel kandis nimetust Eturkalamma.[52]

Beltija – Beli naine, siin on mainitud Zarpanitu.

Epapah – tsella templis (akkadikeelne nimetus).

Esagil/Esagila – sumeri keeles “kõrgustesse pürgiv tempel”. Jumal Marduki peapühamu, mis asus Babüloni linnas ja seisis “protsessioonide tänaval” väga suure tsikuraadi Etemenanki kõrval. Templi pindala oli u. 500 m2. Esagila eksisteeris juba Vana-Babüloonia ajastul (XIX/XVIII saj.–1595. a. e. Kr.), aga oli uuesti üles ehitatud Nebukadnezzar II (valitsenud 605–562) ajal. Seda kirjeldas oma raamatus kreeka ajaloolane Herodotos.[53]

Ešarra/Išarra – teadmata päritolu Mesopotaamia jumalanna. Esimest korda tuleb Ešarra esile juba varadünastilistes tekstides III aastatuhandel e. Kr. ja esineb vana-akkadi manamistes kui armastuse jumalanna. Hiljem oli Ešarra ka hetiitide poolt nende panteoni üle võetud. Ešarra ehk Išarra tähtsam epüteet oli belet rame – mis akkadi keelest tõlkides tähendab “armastuse emand”. Teda samastati ka jumalanna Ištariga (babüloonlaste ja assüürlaste sõjakuse ja armastuse jumalanna).[54]

Etemenanki – sumeri keeles “tempel, mille vundamendiks on taevas ja maa”.[55] See oli tohutu kõrge tsikuaraat-tempel, mis asus Esagila kõrval. Pärast 689. a. toimunud Babüloni linna hävitamist hakkasid seda taastama veel Assüüria kuningad Asarhaddon ja Aššurbanipal, hiljem aga jätkasid Uus-Babüloonia kuningad Nabopalassar ja Nebukadnezzar II.[56]

Marduk – Babüloni peajumal. Tarkuse jumala Ea poeg. Varasemal ajal oli Babüloni linna kaitsejumal (Ur III dünastia ajal – 2212–2004. a. e. Kr.). Hiljem, II aastatuhandel saavutas Marduk üha valitsevama positsiooni babüloonlaste panteonis. Hilisemal ajal oli Marduki peapühamuks tempel Esagil Babüloni linnas. Ta abikaasaks oli jumalanna Zarpanitu, pojaks aga tarkuse jumal Nabu. Marduki kultuse rolli kasv oli seotud II aastatuhandel just Babüloonia rolli suurenemisega ja poliitilise võimsuse kasvuga – Babüloni I dünastia  kuuenda kuninga Hammurapi ja team poeja Samsuiluna ajal sai Mardukist Lõuna-Mesopotaamia üheks  tähtsamaks jumaluseks. II aastatuhande lõpuks ja I aastatuhande alguseks tõusis Marduk kogu Babüloonia peajumalaks. Samuti oli Marduk üsna populaarne isik ka Babülooniast põhja pool asuvas Assüürias. Tuntud babüloonlaste eepos “Enuma eliš”[57] käsitleb just Mardukit kõige tähtsama jumalana, maailma loojana, vaenulike Tiamati ja Kingu (keda kartsid kõik jumalad, aga Marduk võitis neid) võitjana. Marduki kultusele ja rituaalidele olid väga sarnased ka Assüüria peajumala Aššuri kultus ja rituaalid.[58]

Nabu – kirja jumal, kirjutajate kaitsja, Marduki ja Zarpanitu poeg. Hiljem sai temast ka tarkuse jumal.[59] Hiljem I at. e. Kr. mängisid Nabu ja tema abikaasa Tašmetu(m) tähtsat rolli Babüloonia religioosses elus.  Uue aasta pidustuste rituaalides oli Nabul silmapaistev osa. Oma laevaga sõitis Nabu igal aastal oma kultuslikust keskusest Borsippast Babüloni oma isa Marduki juurde.[60]

Nanaja – sumeri jumalanna, tuntud juba Ur III (2112–2004. a. e. Kr.) dünastia ajast. Ta oli sumeri päikesejumala Utu õde, taevajumal Ani tütar. Nanaja oli armastuse jumalanna.[61]

Tašmetu(m) – Babüloonia jumalanna ja jumal Nabu naine. Hilisemas babüloonia ja assüüria traditsioonis esineb ta kaitsjana kurjuse vastu, protektorina, armastuse ja potentsi jumalannana.[62]

Zarpanitu – Babüloni linna jumalanna. Marduki abikaasa. Oli rasedate naiste kaitsja.[63]

Lühendid

Obv. – Obvers

Rev. – Revers

 
 Contact
Historical articles
 Historical pictures
 Photos of Bombed Churches
 Archived Articles
 Home
 
Assyrian language; Past and Present
Akkadian and Syriac words

7th century AD magic bowel from Seleucia, located 40 miles north of the ancient Babyon with Syriac writing

    Ancient Assyrian scribes

 

 Assyrian Language Past and Present

by William Warda

The ancient Assyrian language is classified as Akkadian, the language of a people who together with Sumerians became the predecessors of the ancient Assyrians and Babylonians. To facilitate administrative tasks of the Assyrian Empire long before the fall of Nineveh the use of the Aramaic was sanctioned by the government because in distant part of the empire the Aramaic language was far better known than the Akkadian.

The empire chancelleries adopted a simple standard form of the Aramaic for correspondence with such areas " In the hearth of the Empire "Aramaic "dockets" were attached to the cuneiform tablets. Such dockets gave brief indication of names and dates and a summary of the contents which were useful to merchants. This is classified as "Official Aramaic". Many Assyrian tablets have been found with Aramaic incised on them. Assyrian scribes are often depicted in pairs. One writing in Akkadian on the cuneiform tablet, the other writing in Aramaic on the parchment or papyrus.

Among several bronze lion-weights found at Nineveh some had both the Akkadian and Aramaic text inscribed on them . They bore the names of the Assyrian kings at the time of use which included Shalmansser III (858-824), Sargon (721-705), Sennacherib (704-681) .The Official Aramaic later became accepted as the standard form of literary communication by the Aramaic speaking people in various part of the Empire.

Bronze Lion weight inscribed in Assyrian; "palace of Shalmanser, King of Assyria , two third of a mina of the king' , and in Aramaic "Two thirds ( of a mina) of the Land".

According to the Old Testament, "in 701 B.C. when official of Sennacherib appeared before the walls of Jerusalem, and the Rab-Shakeh spoke in Hebrew to the officers of King Hezekiah, these latter begged him to speak rather in Aramaic, for they understood this official tongue and did not want the populace to hear the humiliating demand for submission made in Hebrew." In later centuries Aramaic replaced Hebrew even in Israel. During their exile years in Babylon the Jews adopted the Square Assyrian script which was commonly known to them as Ketav Ashuri or the Assyrian text. The law demands that a Torah scroll be written with the " ketav Ashuri" so called after its place of origin.

In time Aramaic became spoken in Mesopotamia also and gradually replacing the Akkadian language. The transition was made possible because the 22 letters Aramaic alphabet was much easier to master than the 600 or so signs of the cuneiform. The evidence of side by side existance of the two langauges at 4th century B.C. is an Aramic document from Urk which has been written in cuneiform. The Akkadian Language continued to be used for astronomical texts down to the time of christ.  Administrative text in Akkadian language from Babylon about the activities of Mardukh temple continued till 92 B.C., astronomical chronicles have been found which date to 76 A.D.. The 2nd century A.D. novelist Iamblichus reported that the Akkadian language was spoken along with the Aramaic at his time.

Most old langauges for different reasons have gone through drastic changes from time to time. For example the Old English language has changed greatly from what it was at early Christian centuries. Present day English reader will have dificaulty reading and undrestanding the Lord's prayer as written at that time as seen below.

"Feder Ure bu be eart on hefonum, si bin nama gehalgod. To becume bin rice. Gewurbe Oin willa on Eoroan swa swa on heoronum. ..."

Today's Persian language has no similarity to what was spoken by the Achaemenian Persians. The Greek and the Armenian languages have changed greatly since the ancient times.

The contemporary Assyrians use thousands of word in their daily conversation which are clearly Akkadian . The Syriac, another name for the Christian Assyrian language, was perhaps in use as a literary language in northern Mesopotamia before the Christian era but only a few written examples of it have survived from the first century A.D. It developed as a literary language of some importance in Edessa after a christian school succeeded a pagan learning center. Gradually it was accepted as the ecclesiastical and cultural language of Assyrian Christians. It is often wrongly called Aramaic but in reality it is a different langauge though related to it just as the European langauges are related to Latin but are not exactly the same. Currently there are two slightly different dialects of the Syriac language called Eastern and Western, i.e. Suryaye and Suryoye.

Some differences in pronunciation between the ancient and the present day Assyrian words may be due to mispronunciation of the Cuneiform signs by the translators. Some Akkadian signs can be vocalized in more than one way. The same word is often ponounced slightly differently by different scholars. Some Syriac words have gone through varriation in pronounciation because of peuliarity of how the Syriac words are accented compared to the Akkadian language, also during the last two thousand years some words have gone through slight modification. In some words the letter B is pronounced as V.  For example the Akkadian Abu for father is pronounced as Ava-ha for parent. The Akkadian Q at times is softened into khap [a kap with a dot under] in the Syriac language. The contemporary Eastern Syriac words presented here belong to the Urmi Dialect which may be slightly different than that of the northern Iraq or the north of Mosul Mountain accents still spoken in some places.

The presence of the Akkdian Words in Syriac does not seem accidental because of their greater number, and that they are scattered evenly along the entire alphabet and all sorts of subjects.
Because the present Syriac to English and vs-versa dictionaries are inadequate, the extent of the Akkadian words in this language is difficult to ascertain.

It should be noted that while the ancient Assyrian words universaly ended in "U" the contemporary Eastern Assyrian words in their basic form end in "A". The vowel "A" of Eastern dialect in all cases is pronounced as "O" in the western Assyrian/Syriac speech of today.

The vocabulary presented here consists mostly of single words without their usual derivatives and inflected forms such as verb tense, adjectives, adverbs , plural and gender forms and others. With the addition of these variations and further finds this list can grow into thousands of entries.

One hundred words of this concordance was compiled by Peter Bet Basso from the "State Archives of Assyria, Volume III: Court Poetry and Literary Miscellanea", by Alasdair Livingstone, Helsinki University Press.The balance was added by Wm Warda from the glossaries contained in the following sources.

Samuel A.B. Mercer, "Assyrian Grammar with Chrestomathy and Glossary" Frederick Ungar Publishing, New York, 1961

Simo Parpola ed. "Neo-Assyrian Dictionary, English Assyrian, Assyrians English", Mesopotamian Museum of Chicago, 2002

Samuel A.B. Mercer, "Assyrian Grammar" London 1921

Only the first two pages of this list has been updated to include a greater number of words common between the two languages but these are by no mean all.

The Eastern Assyrian Dictionary used to verify the pronunciation and the meaning of the contemporary Assyrian words is : Orhaham's Dictionary of the stabilized and enriched Assyrian Language and English, Chicago Ill. 1943

The western Assyrian/Syriac pronunciation of these words was provided by Gowriel.

Common Vocabulary in ancient and today's Assyrian Languges
Page 1
Home Page 1 Page 2 Page 3  Page 4 Page 5 Page 6 Page 7
 Akkadian/ Assryian  Contemporary Assyrian Eastern Dialect   Contemporary Assyrian Western Dialect  Meaning

Pronounce A's as in Ant
Before R or L pronouce A as in father

   
 Abalu  Labuli  Mobel  to carry, to take
 Abatu  Evada    To do
 Abi  Abi or Babi   My father
 Abu   Aba or Baba     Father
Abu Ab   August
Abudanaiu Avudanaia   Subjective, pertianing to performance
 Abu-Kku-Nu  Babokhun or Abokun    Your father (plural)
Abura Avura   fleeting, transiant
Addamaiutu Haddamauta   membership
Addamu Haddama   body organ
 Adamu  Dimma    Blood
 Adannu  dana  Edono  appointed time, deadline
Addaru Addar   march
 A-ddu  adi    now
 Adi  Hal Adi    up to now
 Aga  aha    this
 agappu  gulpa  Gepo  wing
Ago Eigo or Eiguta   grim, somber
 Aggu-bbu  Guv-va  Kosso  Cup
 agrabu  agirva  Eqarbo  scorpion
 Aharru  Kharraya    To be the last
 Aha Aha  Kha Kha    one by one
Airu Iyaar   may
Akhana Lakha   here
 Akhalu  Khalla    To eat
Aklu Shatu Kala Shtaya   dine
Akhiltu Khalta   eating
 Akhatu  Khatta  Hotho   Sister
 Akhatuti  Khatuta     sisterhood
 Akhirtu  Kharaita    the last female
 Aksu  Asga    Dangerous or difficulat
  Akhu  Akha- Akhuna     Brother
 Akhutu  Akhuta    Brotherhood
Aladu yilada or dyala   give birth
 Aladu  Yalda    Boy
Ala'aiu Alahaia   god like, godly
 Alapu  Alpa    a thousand
Almaiu Almaia   secular, worldy
Alulu Alula   street
Amni shapiruti Amni shapiri   fine arts
Ammani Manni   dishes
 Ammtu amtta  Amtho  handmaid, female servant
Anaiu anaya   egoist
Anaiutu Anaiuota   ego selfishness
 Ana-hu  Ta-nu-hee  Enohu  to sigh
 Annaku  Tannika    tin
 Annu  Anni    These
 Anutee Annee  Atoon  these
Apen Apen   even though, even if
Apiu Yipa   to bake
Appupu Tupa   fold
 Arabayu  Arabaya    Arab
Arbasar Arbasar   fourteen
 Arba'u  Arba    Four
Arbi Arbi   forty
Ardikhalu  Ardikhla  Ardikhlo Builder, Architect
Ardekhlutu Ardikhluta   architecture
Arkhu Yarkha  Yarho   Month
Arkhisham Yarkhaya   monthly
Arku Yarikha   tall, long
 Arkhutu  Arkita    Guest female
 Arku  Yarga    green, greenery
Armelu Armela   widowed
 Armaltu  Arrmilta    widow
Armannu Arminta   pomegranate
Arnubu Arnva   hare, rabit
Arratu Saartaa   curse
 Arzazu  Arza    Cidar
 Askupatu  Sgupta    Treshold
 Aspatu  Spadita    Pillow
Asqu Asqa   arduos
Asqutu Asquta   dififculty
Asrantu Yasratna   fastener
 Asru  Gassra    Palace
Asu As-ya  Osyo  Physician
 Asharu  Shara  Shara  Begin
 Assirtu  Assirta    Slave woman
Ashu-raitu Ashu-raita , Atturaita, Suraita  Othuroyo  Assyrian female
 Ashu-rayu

 Ashuraya

Aturaya

 Ashuro-yo

Aturo-yo

 Assyrian male
Asuto Asiuta   medicine
Asuriu yesura   bond
Asu sha Kaki Asya d' Kiki   dentist
Atta At    you
Attiru Attirra   opulent, rich
Attu Atta   flag
Attu-nu Ah-tune  Atun  you plural
Attunu Attuna   furnace
Atutatti Atutaeit   verbatim, literally
Awu Hawa   air
Awaiu Hawaya   aerial
Aykani  Ayka    Where
Azlantu Azlanta   spinster
B
Babilu  Babil    Babylon
Babilaju  Babilaya    Babylonian
Babbu Babba   dad
Baduqtu Badugta   girl scout
Badugu Baduga   explorer
Balbatu Balbata   spark
Baqqalu Baggal   grocer
Baqqaritu Boograita   cow girl
Bakhiu Bakhaya   weeper
Ba-khu Bkha  Bokhe  to weep, Sob
Balkhudaiu Balkhud   alone, by himslef
Ballutu Balluta   Oak tree, acorn
Ba-nu Bna-ya or Bnna  Bone  to build
Banuiu Banuia   constructive
Bar-atri Bar-atri   compatriot
Baragu Mabragta   gilmer
Bariu Baruia   creative
Bar-marriti Maretti   parishioner
Bargalu Bargala   echo
Ba-ra-qu  Bra-qa    to flash
Bararu  Barra  Boreq  glimer, to shine
Barruku Barukha   congratulate
Bar tegurit Bar Tagra   trading partner
Bashalu

Bshala = cooking

Bashooli

  to cook
 Basmu= sweet odour

 Bisma =

Basama =

 

incense

perfumer

Battibatti  Bat-va-tti  Beytoye  neighbourhood, households
Batultu Btulta   virgin
Bazu Bza   to drill
Behiru Bhira   adept, careful
Beldababi  Bal-dva-vi Eledbobo  adverseries, enemies
Berataiu Brataia   girlish
Besirtu Bsirota   shrotcoming
Besranaiu Besranaia   fleshy
Besranu Besrana   chubby
Bet-apie Bet-yipa   bakery
Bet libshi Bet lvasha   dressing room
Bet-shamshi Bet-shimsha   solarium
Bet-shamshi Bet-shimsha   solarium
Bibu  Beiva    drainage
 Bi-khi-tu  Bkhay-ta  Bkhotho  weeping
Binianaiu Binianaia   structural
Birinni  billan  Beynayn  between us
Bir-gu  bir-qa  Barqo  lightning, elecricity
Blasu Blasa   squeez, to bruize
Bur-ku  bir-ka  Barco  knee
Bi-shu  Bi-sha  Bisho  evil, sinister
Bish dubari Bish dubari   misconduct, evil conduct
Bish-gaddu Bishgada   ill fated
Bi-ituBintu  Bai-ta  Beyto  house
Brara   daughter
Birtu = fort Birta = palace residence of bishop    
Bit-etgi Bit-etgi   Museum
Bizu sha gdili Biza d' gdila   keyhole
Bnenashu bnenashi   folks, people
Battalu Bttala   voiding, annul
Bulbalu Bolbala   confusion, perplexity
Bu-ru   bee-ra  Biro  water well
Buhuru Bukhra    first born son
Bukhurtu Bukhurta   first born daughter
Bulbalu Bulbala   commotion,
Buqagu Bagta   mosquito
Buqtu = toy Bugta = doll    
Busamu Busama   enjoyment
D
Dahhubu Dahva   gold
Daggalu Dugglla   lie, sham
Daia-nu  dai-ana  Dayono  judge
Daia-nu-tu  daia-nu-ta  Dayonutho  judgeship
Dakru Dkhara   rememberance
Dalapu dlapa   leak
Damanaiu Dimmanaia   related to blood
Dmikhu Dmikha   asleep
Damiu Dmaya   resemble
Damiutau Damiuta   likeness, analogy
Dam-mu  dim-ma  Dmo blood
Dammi Dimme   teers
Dangu Tugniga   neat
 Dannu  Dannana    strong, mighty, vigilant
 Danu  Dna/ Dnaya   to try a case
Daqqaqu  daqiqa  Daqiqo  tiny, small
Daqqu Dayga   minute, small, short
Daru Dora   era, cnetury
Darrugu Darrga   grade, rank
Darasu   Doosh  Dras  push away
Darshu Drasha   expound, argue
Darziqu Darzi   dress maker
 Dayyanu  Dayyana    Judge
Dayyanutu  Dayyanuta    Judgeship
Debu Deba   bear
Demut Dimyout   quasi
Deru Derra   monastery
Deraiu Deraia   monk of monastery
Detu Daata   chewing gum
Deyutu Deyuta   ink
Diashu Diasha   trample
Dilanaiu Dilania   special, characteristic
Dilpu Dlapa   leakage
Diletu Dilaiuta   trait
Dimtu  Dim-ei-ta  Demítho   tear
Dinu  Dya-na  Doen  to judge
Dishpu  Doosha  Debsho   honey
Dubaraiu Dubaraia   related to moral, conduct,
Dubaraiutu Dubaraiuta   behaviour
Dugelta Dagalta   to lie
Dukranu Dukhrana   rememberance
Duppa  Darppa     page
Duraiu Doraia   periodical, realted to century
Durashu Durasha   debate, discussion
Home Page 1  Page 2 Page 3  Page 4 Page 5 page 6 Page 7
Make a Free Website with Yola.