Mesopotaamia jumalad

(Sumeri, Akadi, Babüloonia, Assüüria rahvad )

Abgal - Adapa - Adrammelech - Aja - Akkad - Akkan - Alauwaimis - Allulu - Alu - Ama-arhus - Amurru - An - Anatu - Anduruna - Antu - Anu - Anunitu - Anunna - Anunnaku - Anzu - Apkallu - Apsu - Arazu - Aruru - Asag - Asalluhi - Ashar - Ashiputu - Ashnan - Asnan - Assur - Atrahasis - Aya - Baba - Babbar - Basmu - Bel - Belet-Ili - Beletseri - Belili - Belit-Sheri - Dagon - Damgalnunna - Damkina - Damu - Dilmun - Dumuzi - Dumuziabzu - Ea - Eabani - Ebeh - Ekur - Ellil - En - Enbilulu - Endukugga - Enki - Enkidu - Enkimdu - Enlil - Enmerkar - Enmesarra - Ennugi - Enuma Elish - Enushirgal - Ereshkigal - Eridan - Eridu - Erra - Etana - Etemmu - Etzemmu - Gallu - Gatumdu - Gestinanna - Gibil - Gilgamesh - Gilgameš - Girru - Gula - Hanish - Humbaba - Igigi - Ili u'Mete - Inanna - Ininna - Irkalla - Isara - Ishetum - Ishkhara - Ishkur - Ishtar - Ishullana - Ishum - Isinu - Kakka - Kaksisa - Khuluppu - Ki - Kingu - Kiskill-lilla - Kulitta - Kulla - Kulullu - Kur - Kusag - Kusarikku - Labbu - Lahar - Lamastu - Lugulbanda - Magilum - Mahhu - Mama - Mami - Mamitu - Mammetu - Mammetum - Marduk - Martu - Meslamta'ea - Mulitta - Mummu - Mylitta - Nabu - Nammu - Namtar - Nanaja - Nanna - Nannar - Nanshe - Nergal - Neti - Nidaba - Nimush - Nin - Nin-agal - Nin-gishzida - Ninatta - Ninazu - Nindukugga - Ninedinna - Ningal - Ningirsu - Ningizzida - Ninhursag - Ninib - Nin'insina - Ninkarrak - Ninkasi - Ninki - Ninlil - Ninmah - Ninshar - Ninsun - Nintu - Nintur - Ninurta - Nirah - Nisaba - Nisaba - Nisir - Nudimmud - Nusku - Pabilsang - Pakku - Papsukkel - Pazuzu - Puzur-Amurri - Qingu - Raggimu - Ramman - Rim-Sin - Rimmon - Salbatanu - Samuqan - Sara - Sataran - Sedu - Shamash - Shiptum - Shullat - Shulpae - Shumma Alu - Shutu - Sibzianna - Siduri - Silili - Sin - Sulpa'e - Zababa - Zakar - Zappu - Zaqar - Zarpanit - Zisutra - Ziusudra - Zu - Tammuz - Tiamat - Tuppi Shimati - Tupsharru - Ubara-Tutu - Ummanu - Umunmutamkag - Umunmutamku - Ursanabi - Urshanabi - Uruk - Usma - Usurtu - Utnapishtim - Uttu - Utu - Utukku

Assüüria tsirkuraat, mille tipus olevas templis toimetati rituaale.


APSU ja TIAMAT  Babüloonia mütoloogia esimesed olendid. Apsu - magus vesi -

(ABZU)   oli kõige isa. Tiamat - soolane vesi - oli kõige ema. Naissoost

veejumal  neljajalgne tiibadega koletis.

    Ea taltsutas Apsu ja nooremad jumalad võtsid  üle nende kohad. Apsu ja Tiamat ei tahtnud sellega leppida. Nad tõusid üles ja saatsid kogumi montstrumeid Anu, Ead, Mardukki ja teisi troonilt tõukama.Ei Anu ega Ea olnud küllaldaselt julged, et võideldaTiamatiga.

    Niisiis valiti nooremate jumalate juhiks Marduk. Tiamat ja Marduk võitlesid kahekesi ja Marduk saavutas võidu, pannes kurja tuule puhuma sel hetkel, kui Tiamat avas suu, et teda alla neelata. Tiamat ei saanud enam suud kinni panna ja Marduk tappis ta noolega. Marduk kasutas Tiamati keha selleks et luua maailm .Poolest kehast tegi ta taeva ja teisest poolest maa. Üksteist draakonit, kes olid Tiamati poolel, püüti võrgu sisse ja pandi allilma, kus nad muutusid sealseteks jumalateks.

    Montstrumite juhi Kingu verest tehti inimesi. Loomine lõppes suure Marduki templi ehitamisega. 

EA (ENKI)      Merejumal Babüloonia mütoloogias. Ka tarkusejumal. . 

    Kujutatakse inimesena kala sabana. Tema nimi võis veel olla Oannes. Ta lõi palju kasulikke asju maa peale, õpetas inimestele käsitööd ja igasuguseid oskusi.

    Enkina oli ta Ninhursagi abikaasa. Neil oli hulk ilusaid tütreid, kelledega Enki magas. See pani Ninhursagi niivõrd nördima, et ta needis Enki maa alla elama. Teised jumalad olid selle needmise vastu ja seetõttu Ninhursag muutis oma needmist niiviisi,et Enki sai vahel ka maa peal olla.

    Ea (Enki) võitis esimese jumala Apsu ja kontrollis teda. Enki poeg oli Marduk ja tema hävitas Tiamati. 

    ADAPA    Adapa oli esimene inimene, väga tark Ea preester Sumeris. Ühel  päeval kui ta kalastas Eufratis, haaras ta paadist kinni lõunatuulepuhang. Adapa needis tuult ja murdis ta tiiva. Jumalad olid ehmunud tema jõust, kutsusid ta enda juurde ja pakkusid talle surematuse vett ja leiba, aga Ea oli talle enne öelnud, et talle pakutakse surmavett ja leiba. Seetõttu ta keeldus ja ta saadeti maale tagasi. 

    DILMUN  Sumeri mütoloogia paradiisi aed, kus Gilgamesh külastas Uthnapistit. Algselt oli se Ea (Enki) kodu. Ea poeg jumalanna Ninhursagiga Tagtug sai seal aednikuks, kuid ta sõi ühte taime, mille söömine oli keelatud ja niiviisi kaotas õiguse surematusele. 

    OANNES (EA, ENKI) Sumeri mütoloogias pool-inimene, pool- kala, kes ilmus merest ja õpetas inimesi kirjutama, tutvustas neile kunste ja teadust, õpetas ehitama linnu ja templeid ja näitas, kuidas harida põlde.

                  Igal õhtul kadus ta vetevoogudesse tagasi. 

NABU   Kirjutamise ja kõne jumal Babüloonias, Hermese sarnane. Üks

    Merkuur  Assüüria neljast maailmakaare astraaljumalast, tiivuline inimene   

ANU    Ülemjumal Sumeris, tähistaevas taevavalitseja, kogu universumi kontrollija. Teised  
   jumalad austasid teda kui rahu sobitajat ja tunnistasid tema autoriteeti. Ta elas  
   kolmandas ja kõrgeimas taevas. Tal oli vähe pistmist inimestega. Ent põhimõtteliselt  
   valitses ta kogu maailma. Tema valduses olid surematuse vesi ja leib.

                  Anul oli poeg nimega Šamaš ja tütar nimega Ištar. 

GUDANNA  Jumal Anu lõi ta Ištari nõudmisel, et ta tapaks Gilgameši.

    Ent Gilgameš ja Enkidu tapsid tema, taevase härja, kuigi iga kord kui ta pruuskas, tappis ta hingeõhk 200 meest.  

ŠAMAŠ   Sumeri päikesejumal(ka Utu). Kuldselt särav jumal, kes tõrjus

    Päike  oma tiibadega haigusi tagasi. Ta ületas taeva igal päeval ja igal ööl. Kuna ta kõike maa peal nägi, oli ta ka õigluse jumal. Ta on kujutatud Hammurabi sambal. 

ETANA   Sumeri mütoloogias valisid jumalad tema esimeseks kuningaks maale. Tal ei olnud 
    pärijaid. Ta küsis Šamašilt, kustkohast ta leiaks taime, mis annaks talle kindlalt  
   järeltulija. Šamaš käskis tal minna ühele mäele ja küsida sealselt kotkalt. See kotkas  
   kandis parajasti karistust, kuna ta oli ära söönud selle mao pojad, kellega ta seda mäge  
   pidi jagama. Madu oli tema tiivad ära hammustanud. Etana toitis kotkast kaheksa   
   kuud. Siis oli kotkas jälle piisavalt tugev ja ta pakkus, et ta võtab Etana taevasse  
   kaasa, et ta saaks soovitud taime. Nad jõudsid raskusteta Anu taevaväravateni, kuid  
   kotkas tahtis minna taevasse endasse, mis oli veel kõrgemal. Etanal hakkas pea ringi  
   käima. Ta palus kotkast ümber pöörata, aga see ei kuuletunud. Etana hakkas alla  
   kukkuma, vedades kotkast enda järel. Mõlemad nad said surma.
 

SIN                        Sumeri kuujumal, peamiselt Uris. Tekitas aja kulgu. Tähtis oli

Kuu   reisijaile, kes läbisid kõrbe     .  .   

    ELLIL (ENLIL) `  Babüloonia tormijumal. Kontrollis Tigrise ja Eufrati üleujutusi.

õhk   Anu esimene abiline, parem käsi. Ta viis täide kõik peajumala

    soovid, mis ei pruukinud sugugi alati inimsõbralikud olla (nii liivatormid kui ka vihmatoovad tuuled). Tema oli ka õigluse jumal. Tema spetsiaalne loom oli pull.  

ADDU   Äikese ja vihma jumal. 

UTNAPISTI  Sumeri Noa. Ainus ellujääja peale suurt veeuputust. Enlil oli vihane kära peale, mida

   inimesed tegid, ja ta otsustas maa üle ujutada. Kuid Ea hoiatas Utnapistit, soovitas tal  
   teha paat ja koguda sinna oma pere ning loomad. Vesi tõusis ja paat ujus 7 päeva. Kui  
   veed alanesid, jäi paat ühe mäe otsa. Utnapisti ohverdas kõigile jumalaile peale Enlili.  
   Enlil oli väga vihane.

                  Ent teised jumalad ütlesid, et ta oligi eksinud maa üleujutamisega. Lõpuks Enlil  
   andestas Utnapistile ja tegi ta surematuks. Ning saatis ta Dilmuni elama.
 

    MARDUK  Babüloni linna jumal. Ea poeg. Ta võttis üle Enlili

    Jupiter                      tormijumala osa. Teda näidati igaaastasel uue aasta pidustustel kui jumalat, kes võitis Chaose ja lõi maailma. Pidustused olid väga põhjalikult ette valmistatud ja kestsid 12 päeva.

    Neli esimest päeva olid pühad ja kalendris neid ei loetud.  Sellepärast, et väideti, et Marduk olevat olnud  allilmas vangis.

    Viiendal päeval kuningas andis oma krooni üle Mardukile ja sai selle tagasi alles pärast seda, kui oli vandunud olla Marduki ustav treener. Seitsmendal päeval olevat Nabu  vabastanud Marduki. Ja ülejäänud osa pidustustest tähistati Marduki taga-

                  sipöördumist.

                  Marduk võitis tormilinnu Zu, kes kunagi olevat varastanud saatuselauad, milledele  
   inimeste saatused olid kirjutatud, need olid jumaliku jõu märgiks. Ta haavas ja võitis 
   ka kurje vaime , kes tahtsid ära võtta kuujumala Sini valguse, kuna see näitas välja  
   nende kurjad teod.
 

BAAL   Kaananimaa (Foiniikia) tormijumal. Ta täitis taeva ülemvalitseja

    (võrdub Marduk)  Eli tahet. Ta oli ka vilja jumal. Sügisel suri ja kevadel ärkas ellu  tagasi.Ta võitles merejumal Yammi vastu. Viimane sundis kõiki jumalaid endale makse maksma ja kamandas Baali  nagu enda  orja.                                                                                                       

    Käsitöö ja maagia jumal julgustas Baali Yammiga võitlema, tappis Yammi ja jagas metsikud ja ohtlikud veed nii, et nad muutusid kasulikeks ja olid kontrollitavad. Baal sai troonile ja käsitööliste jumal ehitas talle suure palee.

    Baal kutsus nüüd välja surma- ja allilma jumala Moti. Mot ütles, et kuigi Baal oli võitnud palju koletisi, nagu seitsmepealise mao aegade algusest, kavatseb ta Baali alla neelata. Tõesti tal õnnestus Baal võita. Ja Baal pidi minema varemetelinna maa alla, kus Mot valitses. Teised jumalad leinasid teda sügavalt, eriti tema õde Anat. Pärast pikka leinaperioodi, palus ta Moti Baal vabastada. Mot keeldus. Anat vihastas ja lõikas ta noaga pooleks.

    Siis ta põletas  Moti keha ära  ja loopis tuha põldudele väetiseks. Baal ilmus allilmast ja andis jällegi põldudele viljakuse.

    Baal - läänesemiidi jumal, kelle nimi koos mingi kohanimega tähistas hõimu või linna jumalat.

                  Foiniikia jumal Moolok õgis lapsi ( “molk” - laste ohvriks toomine ).

                  Loodusjõudude ( äikese, päikese, taeva ) ja viljakuse jumal.

    Võrreldav kreeka Zeusi ja eriti rooma Jupiteriga. Teda kummardati kogu Vahemere rannikul. Roomas kehtestas tema kultuse Markus Aurelius Antoninus. 

IŠTAR (ISHTAR) Babülooni, täpsemini akadi viljakuse jumalanna, keda

Veenus                      kummardati põhiliselt Urukis. On võrreldav kreeka Aphrodite või läänesemiidi     Astartega. Ta on õhtune täht Veenus, ehatäht. Sõjajumalanna Assüürias ja Egiptuses.     Tema püha loom oli lõvi, kes julgustas sõdureid lahingusse minema. Ta reisis allilma    Arallusse. Ta ähvardas tungida Ereshkigali  ( allilma jumalanna ) valdusse, kuid     Ereshkigal lasi ta lahkesti sisse tingimusel, et ta jätab igale seitsmest väravast midagi    oma riietusest. Kuid ta oli ära andnud kõik oma juveelid ja riided, siis oli ta oli ka ära    andnud ka kogu oma jumaliku võimu.Lõpuks ilmus ta Ereshkigali ette ja oli täielikult    tema võimuses. Nii et Ereshkigal sai panna tema peale needuse ja vangistada ta.     Seejärel jumal Ea saatis käskjala Ereshkigali juurde ja viimane armus oma käskjalga.    Kui saadik küsis luba lahkuda, Ereshkigal vihastas ja needis ka tema ära. Ent     momentaalselt kaotas Ištari needus oma mõju ja Ištar võis koju tagasi pöörduda.     Eanna on armastuse jumalanna. 

    INANNA  Sumeri taevakuninganna ja viljakuse jumalanna, seesama, kes  Ištar. Karjane Dumuz ja farmer Enkidu kosisid teda. Dumuz pakkus talle piima ja mett ja villast riiet. Enkidu lubas vilja ja kootud kangast. Inanna vend päikesejumal Šamaš asus Dumuzi

    poolele Inanna aga eelistas Enkidut. Hilisemates müütides oli tal palju armsamaid, kelledest kõige olulisem oli Dumuz, jumal, kellele ta oli kord ära öelnud. Dumuz oli taimeriigi jumal, kes suri ja sündis igal aastal. Nende salajasele abielule olid pühendatud igaaastased pidustused. 

TAMMUZ ( DUMUZ) Dumuz oli veejumal Apsu poeg. Ta oli vilja ja taimede kasvu

    jumal. Ta tähendus juuni ja juuli kuud. On võrreldav Adonisega.  Ištari teekond Arallasse oli ette võetud Dumuzi otsinguil. Ištari armastatu juuni ja juuli olid pühendatud Dumuzile. 

NIDABA  Viljajumalanna. Tema kummardajad väitsid, et just tema andis tsivilisatsiooni  
     inimkonnale.
 

    NINHURSAG  Maajumal Anna Sumeri mütoloogias. Ea ( Enki ) naine. Tegi savist inimesi. Jumalanna Aruru “ Gilgamešis”, kes tegi Enkidu savist, võib olla seesama jumal. 

MAH   Assüüria maajumalanna, Enlili õde. Ta tegi savist inimesi, tehes esimesed seitse meest  
   ja seitse naist. Ta oli Sumeri Ninhursag.
 

    NINGIRSU  Sumeri sõjajumal, kes oli ka suur kütt. Tema embleem

    Saturn  väljasirutatud tiibadega kotkas. Varastas sumeri müütides Ninurta, mitte Marduk, haavas Tiamati ning võitis lind Zu, kellest saigi tema kotkas-sümbol. Üks Assüüria neljast maailmakaare jumalast. Kujutati kotkana. 

NERGAL  Surma ja hävingu jumal. Elas allilmas Arallus, kus ta surnute

Marss   üle kohut mõistis. Tema põhilised relvad olid katk ja sõda. Ta oli ka tulejumal,  
   kujutades endast päikesejumalat öisel teel allilmas. Teda kutsuti ka Irraks. Selle nime  
   all oli ta kuri jumal, kes armastas sõda omaenda kasuks. Ta oli üks neljast Assüüria  
   maailmakaare jumalast, keda kujutati tiivulise lõvina.
 

    ERESHKIGAL  Babüloonia jumalanna allmaailmas. Alguses sõjajumal võitles

                  temaga, võitis teda ja lõpuks abiellus. 

    DAGON  Assüüria jumal, kes mõistis kohut surnute üle. Oli ka maajumal, pani taimed kasvama. 

ŠEDU   Valvavad hinged Assüürias, et tõrjuda tagasi kurje hingi. Neid kujutati suurte tiivuliste  
   härgadena, nagu Sumeri lamasussid, kes olid tiivulised inimese peaga lehmad.
 

NAMTAR  Surmajumal. 

IRNINI   Surmajumalanna. 

ERA   Katkujumal. 

ASSUR   Jumal, sõjamees, peajumal Assuris. 

RAMMON  Päikesejumal. 

Mantika   Ennustamine 

Barud   Ennustajad

Baali protsessioon.

Ennustamine looma maksa järgi Babüloonias ja Assüürias

Kunagine Tartu ülikooli anatoomiaprofessor Christian Hermann Ludwig Stieda (1837-1918) võrdles etruski maksafiguure tuhatkond aastat vanema Mesopotaamia leiuga, leides nende vahel sarnasusi (Ludwig Stieda, Grundriss der Anatomie des Menschen, Hannover: Jänecke 1900; tsit: Scharf 1988: 4). Ka tänapäeval väidab osa uurijaid, et hepatoskoopia pärineb Babülooniast. Sealt olevat maksavaatluskunst levinud hetiitide vahendusel Kreekasse ja Etruuriasse. Teatakse, et Babüloonia territooriumil varem paiknenud Sumeris riiklikul tasemel ennustamisega ei tegeldud (Freydank et al. 1978: 276).

Hepatoskoopia oli eriti moes Assüüria kuninga Aššur-aha-iddina ja ta poja Aššur-ban-apli valitsemisaegadel aastatel 680-627 eKr. Viimane rajas Nhn@s (Ninive, tänapäeva Kuyunçik) suure raamatukogu. Selle väljakaevamisel avastati kataloog, mis kajastas kaht mantikakogu (kokku 31 savitahvlit), sh ka maksavaatluse kohta (Bezold 1926: 104). Rohkesti on hepatoskoopilisi tekste nii Nhn@st kui ka mujalt. Näiteks ühte neist hoitakse praegu Berliini Aasia Muuseumis. Selle on kopeerinud uusassüüria kiilkirjamärkidega vanababüloonia keeles Aššuri linna kirjutaja poeg Nabiu-R¤ir. Originaal võis olla loodud umbes aastal 2000 eKr. Seega on võimalik, et assüüria teadmised põlvnesid naaberriigi Babüloonia vanemast perioodist.

Enne kiilkirja dešifreerimist võis tähelepanelik lugeja Babüloonia hepatoskoopiast teada saada piibli vahendusel. Nimelt on Vana Testamendi Hesekieli raamatus kirja pandud:

Sest Paabeli kuningas seisab teelahkmel, mõlemate teede alguses, liisku heites: ta raputab nooli, küsitleb teeraveid, uurib maksa! (Hs. 21: 26)

Babüloonias uuriti põhiliselt äsjatapetud lamba sisikonda, kusjuures pöörati tähelepanu elundite asenditele, soolelingudele jm (Scharf 1988: 11 jj). Erilise tähendusega elundiks peeti maksa (vanababüloonia am¬tum). Ka babüloonlased on hepatoskoopia põhitõdede õppimisel kasutanud ilmselt maksamudeleid. Üht tervet perioodist 20.-16. sajand eKr pärinevat maksakoopiat säilitatakse Briti muuseumis (joonis 4). See meenutab etruski pronksmaksa sapipõie, saba- ja näsajätkega. Mujal säilitatakse teisigi maksamulaaºe, kuid enamasti suuremate või väiksemate fragmentidena.

Teadaolevail andmeil pole savitahvlitel normaalset maksa kirjeldatud, ilmselt oli selle ehitus ennustajal (b@rum) mällu talletatud. Tekstide põhjal on üritatud taastada, kuigi ebakindlalt, maksaalast terminoloogiat ja saadud tublisti üle kümne nimetuse.

Babüloonlased jagasid maksa kaheks pooleks (sagaraks) - vasakuks (šumRlum) ja paremaks (immitum). Sabasagaral (išdi ub@num) kirjeldati sabajätket (ub@num; rRš amam¬tim) ja näsajätket (�ibtum). Eristati maksaväratit (abullum), maksa-ümarsideme lõhet (biritum) ja sälku (b@b ekallim; sõna-sõnalt `paleevärav'). Detailselt kirjeldati sapipõit (martum), millel eristati kaela (qutun martim), lehtrit (ruqqu ša martim), keha (appum; sihitavas käändes) ja põhja (rRš martim). Sapisüsteemi osadest tunti veel ühissapijuha (pad@num) ja sapipõiejuha (ma�ra martim). Dešifreerida on püütud ka maksasidemete nimetusi, kuid üpris ebausutavalt.

Babüloonia enne koosnes a) protaasist, mis algas sõnaga kui, ja b) apodoosist (siis…). Protaasis käsitleti maksa individuaalseid ja patoloogilisi muutusi (irdumine, verevalumid jm), larvotsüste ning väärarendeid.

Mida haruldasem oli maksa muutus, seda kaalukam oli apodoos. Näiteks üliharvaks võib pidada ühissapijuha kaasasündinud sopistist, mis kuulutas haruharva esinevat juhtumit, nimelt vaenlase sõjaväe täielikku hävimist - see tähendas sisuliselt ju riigi lakkamist. Sageli kajastus ennetes pseudoanaloogia. Näiteks sapipõiejuha laienemise põhjal kuulutati, et "maa saavutab oma eesmärgi". Laienemine võimaldab rohkem sappi läbi voolata, mis võrdub ideega "tee eesmärgile on lahti".

Nhn@ raamatukogust on leitud 6. sajandist eKr pärinev 24 savitahvlile kirjutatud ennetekogu. See sisaldab andmeid üle 2000 väärarendi kohta. Mõned neist esinevad ka looduses, osa on aga puhtalt fantaasiavili (Schäffer 1988, tsit Driesch & Peters 2003: 23 järgi). 

 Mesopotaamia (assüüria-babüloonia) preestrid

Assüüria jumal-preesterid ja poolkala-jumal Dagon.
                
            
Katoliiklaste mitra. Vaata sarnasust!

Assüüria peajumal Ashur

Ashuri sümbol.

 Pohmelli vastu sõid iidsed assüürlased  näiteks pääsukeste pulbriks peenestatud nokkasid.

Lingid Assüüria muinasusust

 Pagan gods
 
Make a Free Website with Yola.